Wednesday, November 16, 2005

 

WWF - Who will Find?

ஒரு கேம். ஜாக்பாட்டோ, KBCII வோ கிடையாது. கீழே உள்ள புகைப்படத்தை நன்கு பார்த்துவிட்டு நான் எங்கே என்று சொல்பவர்களுக்கு ஒரு பரிசு காத்திருக்கிறது.

நிபந்தனைகள்:
1. பதிலை ஈ.மெயில் மூலமாக மட்டுமே அனுப்ப வேண்டும்.(மெயில் ஐடி - ஆர் ஏ ஜே யு வி ஐ ஜே ஏ ஒய் அட் ஜிமெயில் டாட் காம்)
2. பதில் வந்து சேரவேண்டிய கடைசி தினம் 18 நவம்பர் 2005.
3. ஒருவர் ஒரு பதில் மட்டுமே அளிக்க வேண்டும்.


Image hosted by Photobucket.com

Comments:
§¾¾¢ ÓÊóÐÅ¢ð¼Ð, À⨺ «È¢Å¢Ôí¸û.
 
O.K. winner is kathiravan.
 
ÀÃ¢Í ±ýÉ ¦º¡øÖí¸ôÀ¡..... ³öÂöööÂÂ...
 
பரிசு என்ன சொல்லுங்கப்பா..... ஐய்யய்ய்ய்யய...
 
Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?